KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek (GK-GY) Soru Dağılımı 2024

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek (GK-GY) Soru Dağılımı 2024

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek (GY-GK), memur adaylarına yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) iki temel sınavından biridir. KPSS GY-GK puanı, adayların diğer sınavlara girebilmeleri ve kamu kurumlarına atanabilmeleri için gereklidir. Öğretmenlik ve İBF mezunları da kendi alanlarının yanında GY-GK oturumuna girmek zorundalar.

KPSS GY-GK'nın Yapısı

KPSS GY-GK, 120 sorudan oluşur. Genel Kültür testinde 60 soru, Genel Yetenek testinde 60 bulunan sınavın süresi 180 dakikadır.

Genel Kültür testi, adayların temel genel kültür bilgilerini ölçer. Bu testte adaylara tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel bilgiler, edebiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi konularından sorular yöneltilir.

Genel Yetenek testi, adayların sözel ve sayısal bilgi ve yetenek becerilerini ölçer. Bu testte adaylara sözel yetenek alanında dil bilgisi, ana dil becerileri, sözel mantık ve muhakeme gibi konulardan bilgilerini ölçecek sorular sorulur. Sayısal yetenek alanında da matematik, geometri ve istatistik gibi konulardaki bilgilerini test edecek sorular yöneltilir.

KPSS GY-GK sınavında her soru için 1,5 dakika cevaplama süresi vardır. Sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası salondan çıkmak yasaktır.

KPSS'de değerlendirme, her test için ayrı şekilde yapılır. Her testte yer alan sorular, doğru cevap sayısına göre puanlanır. KPSS'de başarı ölçütü, adayların puanlarının, tüm adayların puanları arasındaki yüzdelik dilimdir.

KPSS GYGK'de 30 Türkçe, 30 matematik, 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere toplam 120 soru yer alıyor.

GENEL YETENEK DERSLERİ

Matematik Konu ve Soru Dağılımı

Temel Kavramlar: 3

Rasyonel ve Ondalık Sayılar: 2

Basit Eşitsizlikler:1

Mutlak Değer: 1

Üslü Sayılar: 2

Köklü Sayılar: 1

Çarpanlara Ayırma: 1

Denklem Çözme: 1

Problemler: 6,

Fonksiyonlar:1

İşlem: 1

Olasılık: 1

Sayısal Mantık: 6

Türkçe Konu ve Soru Dağılımı

Sözcükte Anlam: 1

Cümlede Anlam: 3

Sözcük Türleri: 2,

Sözcüğün Yapısı: 1

Cümlenin Öğeleri: 1

Ses Olayları: 1

Yazım Kuralları: 1,

Paragraf:14

Paragrafta Anlatım Yolları ve Biçimleri: 2

Sözel Mantık: 4

Geometri Konu ve Soru Dağılımı

Temel Kavramlar: 1

Doğru ve Üçgen: 2

Not: Geometri soruları, matematik bölümü içerisinde yer alır

GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

Tarih Konu ve Soru Dağılımı

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi: 1

Türk İslam Tarihi: 2

Osmanlı Tarihi: 8-10

İnkılap Tarihi: 8-10

Çağdaş Dünya Tarihi: 3

Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı

Türkiye'nin Coğrafi Konumu: 2

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası: 5

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme: 2

Tarım: 1

Madenler ve Enerji Kaynakları: 2

Sanayi ve Endüstri: 1

Ulaşım: 1

Ticaret: 1

Turizm: 1

Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı

Temel Kavramlar: 1,

Yasama: 3

Yürütme: 3

Yargı: 1

İdare Hukuku: 1

Güncel Bilgiler Konu ve Soru Dağılımı

Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar: 6

Sosyal Medyada Paylaş
Talep Formu