2023 LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

2023 LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

2023 LGS, 4 Haziran Pazar günü 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin katılımı ile yapıldı. Sınava giren öğrenciler LGS net puan ve yüzdelik dilim nasıl hesaplanacağını araştırıyor. İşte, 2023 LGS puan hesaplamayla ilgili merak edilenler...

LGS’ye giren öğrencilerin puanı, şu işlem basamaklarıyla tek puan türünde hesaplanacak:

 • Sözel ve sayısal bölüm alanlarının her bir alt testi için doğru ve yanlış yanıtlarının sayıları bulunur.
 • Alt testlerin ham puanı, doğru yanıt sayısından yanlış sayısının üçte birinin çıkarılmasıyla tespit edilir.
 • Her alt testin ortalaması, o testin ham puanları toplamının, öğrenci sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
 • Alt testlerin standart sapmaları, o alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava katılan öğrenci sayısı ile hesaplanır.
 • Öğrencilerin her alt testinin standart puanı (SP), o testin ortalama ve standart sapma kullanılarak, tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını da 10'a getiren bir dönüştürme işlemi ile bulunur.
 • Her alt test için bulunan standart puanlar, (Tablo-2’deki) katsayılar ile çarpılır. Böylece her alt testin ağırlıklı standart puanları elde edilir.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve/veya Yabancı Dil derslerinden muaf öğrenciler için bu derslerin ağırlıklı standart puanı, o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının; bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölünmesinin, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
 • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır ve Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) ortaya çıkar.
 • Cevap anahtarında hata olduğunun açıklanması halinde soru/sorular iptal edilmez. O soru/soruların doğru yanıtları dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilir.
 • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması halinde ilgili kanunun “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince değerlendirme yapılır
 • Oturumlardan birine girmeyen veya girdiği bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
Sosyal Medyada Paylaş
Talep Formu